Πρωινή φύλαξη

Πρωινή φύλαξη με δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 2χρ-12 χρ.

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-13:00 Σάββατο 10:00-15:00